Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 23 oktober 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur

In de conceptnota van Vlaams Minister Bart Somers om tot een doorgedreven regiowerking en meer bestuurskracht te komen voor de lokale besturen wordt het werken aan onderling vertrouwen en het rationaliseren van het lokaal beleidslandschap sterk naar voor geschoven. De Vlaamse overheid ondersteunt …

Op 22 juni 2020

De fractieleiders van Groen en N-VA zullen deze avond niet deelnemen aan de gemeenteraad. Deze eerste fysieke gemeenteraad, sinds de wereld op de kop werd gezet door het Corona-virus, gaat door in GC Den Bussel. “Het is volstrekt onnodig om deze gemeenteraad, de laatste voor de grote vakantie toch …

Op 26 mei 2020

Tijdens de gemeenteraad van maandag 25 mei heeft de meerderheid een voorstel van Dominick Vansevenant (N-VA) om het gemeentelijk budget dat dit jaar gediend zou hebben om de Molenfeesten te financieren aan onze verenigingen toe te kennen, weggestemd. "Vreemd, cynisch en wraakroepend. 170 duizend …

Op 7 mei 2020, over deze onderwerpen: Informatie en communicatie, Patrimonium

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, erkent Keerbergen en Tremelo als nieuweonroerenderfgoedgemeente. “Steeds meer lokale besturen maken eigen plannen voor het behoud van hunerfgoed”, zegt minister Diependaele. “Keerbergen en Tremelo sluiten daarvoor aan bij hun …

Op 12 maart 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Gezondheid, Informatie en communicatie

Oppositiepartijen Groen en N-VA roepen het gemeentebestuur op om de gemeenteraad van 23 maart uit te stellen. Dit heeft uiteraard alles te maken met de verspreiding van het Corona-virus in onze contreien. “Dit gemeentebestuur heeft andere katten te geselen dan het voorbereiden van een …

Op 18 februari 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Informatie en communicatie

Tijdens de Gemeenteraadszitting van 17 februari werden op voorstel van de N-VA-fractie grondige wijzigingen aangebracht in het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad. Inwoners kunnen zich met een verzoekschrift nu opnieuw richten tot alle Gemeentelijke Organen. “We zijn verheugd dat de …