Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 11 juni 2019, over deze onderwerpen: Onderwijs

Aan alle studenten, succes met de examens.  …

Op 6 juni 2019, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Natuur

"Water-gate" deel 3. Het oranje-blauwe gemeentebestuur roept in het jongste Gemeentelijk infoblad haar inwoners op om in deze periode zuinig om te springen met leidingwater én het vooral niet voor nutteloze zaken te gebruiken ....telt dat dan ook voor het Gemeentebestuur zelf? Kwestie van goed …

Op 30 april 2019, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Financiën, Patrimonium

Opvallend dossier tijdens de gemeenteraad van 29 april: de aankoop van een stukje bosgrond aan het containerpark. Grootte 50 are, kostprijs maar liefst 150.000 EUR. Geschat door een landmeter die er deze ongelooflijke waarde aan toekende zonder zelfs maar referenties in het dossier op te nemen. De N …

Op 19 februari 2019, over deze onderwerpen: Efficient bestuur

Agenda raadszittingen 25 februari 2019 rechts bij de downloads …

Op 28 januari 2019, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Informatie en communicatie, Lokale economie, Natuur

Maandag jongstleden vond de eerste “echte” gemeenteraad van deze legislatuur plaats. Onze zeven gemeenteraadsleden hebben zich, voor de eerste maal als oppositieraadsleden kritisch, maar constructief, opgesteld. Doreen Iwens van Groen heeft haar eed als nieuw raadslid afgelegd. Wij wensen haar veel …

Op 11 november 2018, over deze onderwerpen: Patrimonium

Eerwaarde heer pastoor, geachte oud-strijders, familieleden, leden van de nationale oud-strijdersbond van België, geachte directies en kinderen van onze scholen, geachte leden van onze jeugdverenigingen, geachte leden van de fanfare, geachte collega’s, geachte dames en heren, beste Keerbergenaren, …