Lokaal werk

De algemene visie vertrekt vanuit de vaststelling dat Keerbergen een aangename gemeente is om in te wonen. Groen, welvarend, sociaal. Keerbergen heeft troeven voor iedereen, in het bijzonder voor gezinnen, senioren, jeugd en ondernemers.

Het nieuwe gemeentebestuur wenst in de periode 2013-2018 de Keerbergse troeven te bestendigen en te moderniseren. Keerbergen heeft goede, doch deels verouderde infrastructuur en diensten. De infrastructurele rijkdom van onze gemeente heeft investeringen nodig om de kernelementen maximaal te ontsluiten. We denken spontaan aan goede (fiets)infrastructuur, ons nieuw gemeenschapscentrum, een bloeiende dorpskern, onze sportinfrastructuur, onze scholen, onze monumenten, ... We wensen ook de gemeentelijke diensten te moderniseren. De juiste investeringen zorgen voor een gemeente die klaar is voor de toekomst. Keerbergen wenst hier ook een modelgemeente te worden. Professionele dienstverlening gebaseerd op openheid, respect, objectiviteit en efficiëntie. Modernisering van onze infrastructuur en dienstverlening is investeren in duurzaamheid.

Duurzaamheid is de grote beweging die onze gemeenschap moet maken. Zowel op financieel, sociaal als ecologisch vlak moeten we onze gemeente netjes voor de volgende generatie achterlaten. We mogen geenszins de factuur, niet op financieel gebied, niet op sociaal gebied en niet op ecologisch gebied nalaten aan onze opvolgers.

Financiële duurzaamheid vormt één van de leidraden doorheen deze beleidsnota. We werken actief aan een schuldbeheersing, investeren in slimme en noodzakelijke projecten en beheren de gemeentelijke financiën zoals een goede huisvader dat doet.

Sociale duurzaamheid is investeren in ons kostbaar, sociaal weefsel. We hebben oog voor een gepersonaliseerde, warme en vooral rechtvaardige benadering van sociale diensten. Mensen die recht hebben op bijstand moeten zich zonder schroom tot welzijnsdiensten kunnen richten. We bieden onze verenigingen de middelen aan om nog meer bij te dragen aan gemeenschapsvorming.

Ten slotte is er de ecologische duurzaamheid. De volgende bestuursperiode zullen we de ecologische fundamenten verder uitbouwen om onze leefomgeving leefbaar te houden.

We kiezen echter ook voor continuïteit, we behouden wat goed is, verbeteren waar kan. Onze burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in hun bestuur.