Verslag gemeenteraad december 2017

Verslag gemeenteraad 12/2017

Gemeenteraad december 2017 – belangrijke beslissingen

 • Aanpassing overeenkomst met KA Atheneum Keerbergen om op basis van nog betere afspraken extra sportmogelijkheden te kunnen aanbieden, een win-win is hier overduidelijk.
 • Subsidies jeugdbewegingen – het gemeentebestuur kent een aantal subsidies aan onze jeugdbewegingen goed, jeugd moet zich kunnen amuseren en liefst in groep. N-VA is de grootste voorstander van de “ont-tablettisering” van de Keerbergse jeugd en steunt onze jeugdbewegingen met raad, daad en budget.
 • Heraanleg begraafplaats – een aangepast bestek is goedgekeurd, onder impuls van N-VA is de tering naar de nering gezet. Ja, wij zijn voor een vergroende en vernieuwde begraafplaats, maar wel met gezond verstand. Geen betonnen vlakte met een oneindig budget, maar een vergroening met minder budget.
 • Lokale economie – road to action – het gemeentebestuur investeert een belangrijk deel van de publieke middelen in de lokale economie. Niettegenstaande er veel kritiek “georganiseerd wordt” is er nog nooit zo veel geïnvesteerd. Inge Anno  legt dit nieuwste initiatief uit aan de gemeenteraad. Ondersteuning onder road to action voor onze lokale middenstand. Naast “commerciële inspiratie”, braderieën, premies voor gevelrenovatie en nog tal van andere initiatieven zal dit de kwaliteit van de lokale handel verbeteren.
 • Het budget 2018 werd goedgekeurd voor zowel de gemeente als het AGB. Door drastische besparingen en beperkte slimme investeringen de voorbije jaren heeft N-VA de gemeentelijke financiën opnieuw gezond gemaakt. Onze schulden zijn teruggebracht onder het Vlaamse gemiddelde en de leningsuitgaven kennen de volgende jaren een dalende tendens. Hierdoor hebben we vanaf 1 januari 2018 de belastingen op de onroerende voorheffing voor de volgende jaren duurzaam met 1 miljoen € kunnen verlagen.
 • Ook de wijziging in de meerjarenplanning voor 2018-2020 werd goedgekeurd waarbij  de volgende bestuursperiode jaarlijks een investeringsbudget van ongeveer 2.500.000€ beschikbaar is voor de broodnodige toekomstige investeringen:
  • in onderwijs (nieuwe sanitaire lokalen, uitbreiding en vernieuwing klaslokalen), in gemeentelijk patrimonium (renovatie heimolen, betere toegankelijkheid en vergroening van de begraafplaats, dakwerken en vernieuwing dakgoten gemeentehuis, verluchting- en ventilatiesysteem in administratieve gebouw, renovatie gevechtsportzaal sporthal, tweede kunstgrasveld voor hockey, uitbreiding blok B Gympies)
  • veilige fietspaden langs Mechelsebaan
  • nieuw veeg- en borstelmachine
  • heraanleg centrumstraat midden 2019-2021
  • riolerings- en wegeniswerken Zandstraat 2019
  • gesubsidieerde riolerings- en wegeniswerken in het Oosten van Keerbergen 2021-2023
  • gesubsidieerde riolerings- en wegeniswerken Schrieksebaan 2022-2023
  • fietsvriendelijke straten en nieuwe fietsbrug Zeept-Sint Adriaan
 • Een punt waar we de hakselronde wilden vervangen door een snoeihoutophaling door Ecowerf is niet weerhouden. De bedoeling was om de halfjaarlijkse hakselronde door onze gemeentelijke arbeiders te laten vervangen door een ophaalronde door Ecowerf, dit 4 keer (vier!) per jaar. Dit kan Ecowerf doen aan een kost die lager ligt dan onze eigen dienst en met dubbel zoveel dienstverlening. Bovendien waren onze gemeentelijke arbeiders en diensthoofd technische dienst vragende partij, dit omdat enerzijds dit hakselen zeer zwaar werk is en anderzijds de eigen hakselaar tot op de draad versleten is. De N-VA-fractie stemde uiteraard voor, dit is de logica zelve. De Keerbergen 2020 fractie stemde tegen. De CD&V fractie met uitzondering van de CD&V-voorzitter stemde voor. De CD&V-voorzitter onthield zich. Daardoor is dit punt NIET weerhouden. Efficiënt gebruik van gemeentelijke middelen en werkbaar werk zijn blijkbaar geen doorslaggevende argumenten om deze vanzelfsprekendheid te aanvaarden. De burgemeester zal dit punt terug laten agenderen op de gemeenteraad van januari en hoopt dan op meer gezond verstand. Misschien is het WIJ-denken dan belangrijker dan het IK-denken van sommige raadsleden!

Analyse: N-VA Keerbergen is de drijvende kracht achter deze coalitie. Investeren in het kostbare sociale weefsel, meer in groen, samenhorigheid en efficiëntie van bestuur. De weg is nog lang, wij willen ze afleggen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is