Toespraak 14 januari 2018 Nieuw op't plein burgemeester

Op 14 januari 2018, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Financiën
Albert Einstein: Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.

Toespraak Nieuw op ’t plein 14 januari 2018

Beste dames en heren, beste vrienden, beste collega’s, beste Keerbergenaren. Ik hoorde Frank Deboosere op de radio vrijdag, hij heeft vandaag de meest heldere dag van de laatste maand beloofd. We zijn heel blij in ieder geval dat het niet regent en dat we van een aantal zonnestralen mogen genieten. Bedankt aan u allemaal om hier aanwezig te zijn.

Dames en heren, naar goede gewoonte start ik graag met een citaat van de volgende persoon. Hij is geboren in 1879 in Duitsland, was de grootste theoretisch natuurkundige van onze tijd. Hij noemde Isaac Newton de grootste wat zijn eigen grootsheid nog meer benadrukt. U kent hem van de relativiteitstheorie uit 1915, meer dan 100 jaar geleden. Hij ontving de Nobelprijs voor de natuurkunde in 1921. Hij stierf in 1955 in Princeton in de Verenigde Staten.

Het was inderdaad Albert Einstein die het volgende zei: “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.”

Ik ben even wat dieper gaan graven in wat de toekomst ons zal brengen. Wist u dat een wetenschapper die zich hier mee bezig houdt een futuroloog wordt genoemd? Menig futurologen voorspellen een toekomst die weliswaar positief oogt, maar waarschuwen ons toch voor een aantal risico’s. Volgens hen moeten we tegen 2050 rekening houden met de volgende risico’s en kansen: menselijke genetische manipulatie, een sterke veroudering van de bevolking, steden die verdwijnen door de opwarming van de aarde, de snelle evolutie van de sociale media, nieuwe geopolitieke spanningen, nieuwe transportmanieren, gebrek en strijd rond bepaalde natuurlijke hulpbronnen, het eventuele bevolken van andere planeten en bovenal de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

We kunnen ons binnen onze kleine leefgemeenschap niet eenvoudigweg ten volle voorbereiden op deze uitdagingen. We kunnen er echter wel voor zorgen dat we ons kostbare sociale weefsel versterken om de gevolgen van deze uitdagingen te counteren. Dit kostbare sociale weefsel helpt onze vereenzaming, verzuring en verstarring tegen te gaan. En in dit kleine dorp hebben we dit als gemeentebestuur goed begrepen.

Ik geef graag een stand van zaken van ons Keerbergen.

Onze gemeente dames en heren, staat er goed voor. Alle cijfers tonen aan dat ons Keerbergen wel vaart. Sociale indicatoren zijn goed, arbeidscijfers zijn goed, welvaartsindicatoren staan op zeer positief, onze financieel huiswerk is goed gemaakt, de gemeente is financieel gezond. Onze schuldgraad daalt stelselmatig, onze belastingen zijn gedaald naar een laag niveau. Onze criminaliteitscijfers zijn nog nooit zo laag geweest, de cijfers van verkeersveiligheid zijn zeer goed. We investeren in wat van tel is, het kostbare sociale weefsel, verkeersveiligheid, onderwijs, cultuur, efficiëntie van bestuur, sport en erfgoed. Deze gunstige data zijn het gevolg van de inzet van tal van diensten, politiediensten, brandweer, civiele bescherming, technische diensten, administratie, hogere overheden. Keerbergen is een premium gemeente geworden, dat is een boude stelling die met cijfers hardgemaakt wordt. Ik besluit deze stand van zaken met de woorden, in Keerbergen is het goed wonen en u hebt gelijk dat u de keuze voor Keerbergen maakt.

Onze gemeente investeert ook in de toekomst. We gebruiken een aanzienlijk deel van de middelen die u ons toevertrouwt voor het moderniseren van onze weginfrastructuur, voor het verder ontwikkelen van ons onderwijs, onze sport en bovenal investeren we een niet te onderschatten deel van onze middelen in het verbeteren van de efficiëntie van onze diensten. In 2017 hebben we een verregaande investering uitgevoerd in het moderniseren van onze administratie via informatica en telecommunicatie. De komende maanden zal u trouwens ook nog extra investeringen zien in veiligheid met 2 nieuwe buurtinformatienetwerken, extra ANPR-capaciteit en zullen we de veiligheid in het verkeer voor onze jeugd verbeteren via fietsvriendelijke straten naar en van onze schoolomgevingen. Ik besluit deze toekomstvisie met te zeggen dat u in de toekomst ook trots zult zijn dat u een Keerbergenaar bent, ik kan u garanderen dat mijn collega’s en ik verder aan een nog beter Keerbergen zullen bouwen.

Einstein ze het al: “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.” Een waarheid dat als een paal boven water staat. We kijken met een gezonde blik, als wereldburger, als Keerbergenaar nog meer dan anderen naar de toekomst. De toekomst van onze kinderen, onze kleinkinderen willen we veilig stellen. We denken aan het bouwen van een veilig Keerbergen, een welvarende gemeenschap waar eerlijkheid, oprechtheid, gezond verstand en goede wil primeren. We stoppen de verzuring en het egoïsme en we illustreren dit vandaag met deze nieuw op’t plein 2018.

Dames en heren, hef met mij het glas en hef het hoog. Geniet van het leven, geniet van elkaar, doe goed voor anderen en geniet van deze dag. Gezondheid!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is