Opnieuw een échte stem voor de Keerbergenaar!

Op 18 februari 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Informatie en communicatie
Opnieuw een échte stem voor de Keerbergenaar!

Tijdens de Gemeenteraadszitting van 17 februari werden op voorstel van de N-VA-fractie grondige wijzigingen aangebracht in het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad. Inwoners kunnen zich met een verzoekschrift nu opnieuw richten tot alle Gemeentelijke Organen.

“We zijn verheugd dat de meerderheid (Open-VLD & CD&V) ons voorstel tot wijziging van het reglement gesteund heeft. Burgerparticipatie is iets waar we over alle partijgrenzen heen aan moeten blijven werken”, zegt Maarten Gabriels, Gemeenteraadslid voor N-VA. Bij de start van de nieuwe legislatuur perkte de meerderheid bij de goedkeuring van het nieuw Huishoudelijk Reglement die burgerinspraak echter in.

Zo konden verzoekschriften van inwoners vanaf toen enkel nog maar gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Verzoekschriften gericht aan andere gemeentelijke organen, zoals bijvoorbeeld de Gemeenteraad of de OCMW-raad (de hoogste politieke organen van de Gemeentelijke Overheid) waren in principe zelfs onontvankelijk.

Op voorstel van de N-VA-fractie werd deze hiaat uit het Reglement gehaald, een regel die zelfs fundamenteel strijdig bleek met de Grondwet.

Een stapje verder…

“Naast het voorstel om het opnieuw mogelijk te maken om verzoekschriften te richten aan de Gemeenteraad en alle andere Gemeentelijke Organen, maakten we het eveneens mogelijk dat verzoekschriften, indien ze minstens 14 dagen voor de Gemeenteraad ontvangen worden, automatisch geagendeerd worden op de eerstvolgende zitting”, verduidelijkt hij nog.

“Daarnaast werd ook ons voorstel gesteund, dat het mogelijk maakt dat de indiener van een verzoekschrift, gehoord kan worden door het Gemeentelijk Orgaan dat hij aanschrijft.”

De N-VA- fractie drong er ten slotte nog op aan om de procedure voor het indienen van verzoekschriften duidelijk en transparant kenbaar te maken op de Gemeentelijke Website.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is