Modeshow braderie: feiten in plaats van modder gooien a.u.b.

Op 21 februari 2017, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Lokale economie
Modder gooien, iets blijft wel plakken

Kort: offerte van bedrijf dat modeshow gegund krijgt, was volledig, de goedkoopste en niet aangebracht door schepen Inge Anno. 

Open VLD en SP.A verlaten de gemeenteraad bij het starten van het antwoord gegeven door burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA), een zwaktebod. Het relaas van de burgemeester van 6 bladzijden lang met feiten uit het dossier is blijkbaar moeilijk te aanhoren door de vraagstellers van de desbetreffende vraag. Een vraag stellen en gaan lopen bij het horen van het antwoord? Volwassen gedrag, constructieve oppositie?

Als reactie op de berichtgeving in de pers naar aanleiding van een schrijven van het kabinet van de gouverneur van Vlaams-Brabant heb ik het volgende te melden:

  • De berichtgeving in bepaalde media is misleidend en foutief. De gouverneur heeft niet gesproken over gesjoemel. Open VLD en Tina Somers hebben het woord gesjoemel gebruikt. Sommige media hebben dit overgenomen als zou dit neergeschreven zijn door de gouverneur (geen gebruik van quotes en citaten).
  • Het antwoord van de gouverneur is gebaseerd op enerzijds de klachten van Jens Eggers (Open VLD) en Tina Somers en anderzijds op verkeerde veronderstellingen. De door de oppositie als feiten gestelde elementen zijn foutief maar toch door de gouverneur als feiten aanzien.
  • De gouverneur legt de bewijslast van onschuld bij de beklaagde, in deze het college van burgemeester en schepenen. Dit is een flagrante schending van een van de belangrijkste rechtsprincipes, namelijk dat de bewijslast bij de klager ligt. De gouverneur heeft zich enkel gebaseerd op het antwoord geformuleerd door de gemeentesecretaris, niet op het gehele dossier.
  • Het dossier toont duidelijk aan dat er in totaal 5 offertes (volledige en niet-volledige) bewezen zijn te bestaan. 2 offertes werden door Mevrouw Somers aangebracht, gedateerd op 2 en 3 augustus 2016. Deze offertes waren onvolledig. Nochtans zegt Mevrouw Somers tijdens het schepencollege van 28 juli 2016 dat zij over 2 goedkopere offertes beschikt. Deze offertes heeft onze administratie nooit ontvangen (dixit gemeentesecretaris). Eén offerte is door een leverancier naar de gemeentesecretaris gestuurd. Twee andere offertes zijn door mevrouw Anno doorgestuurd naar de gemeentelijke administratie. Van deze laatste 2 offertes is één offerte door de administratie als onvolledig beoordeeld. Feitelijk bestonden er dus 2 geldige offertes die voldeden aan de gevraagde specificaties. Van deze 2 geldige offertes is de goedkoopste gekozen, namelijk de offerte die rechtstreeks naar de gemeentelijke administratie is gestuurd. De schijn van partijdigheid of ‘gesjoemel’ is dus bewezen onwaar te zijn. Het is immers de offerte die niet via Mevrouw Anno en niet via Mevrouw Somers is binnen gekomen die door onze administratie als beste is beoordeeld.
  • Open VLD en Somers zaaien bewust verwarring tussen offerte en factuur. Er wordt gesproken over een betaling van 10.841 EUR. Ook dit is fout. Het factuurbedrag was 9.450 EUR.
  • De oorsprong van deze hele polemiek kan gevonden worden in de persoonlijke hetze van mevrouw Somers tegen het gemeentebestuur. Open VLD loopt aan het handje van mevrouw Somers mee. Modder gooien en hopen dat er iets blijft hangen is blijkbaar de kritische en positieve manier van politiek doen van Open VLD.
  • Het gemeentebestuur zal zich de volgende dagen beraden over de volgende stappen.

Laat ons hopen dat Open VLD zich focust op kritische en positieve oppositie in plaats van  modder te gooien. Wij engageren ons, om net zoals de voorbije jaren, Keerbergen op de kaart te zetten als moderne en aangename gemeente waar het goed is om  wonen,  ondernemen, werken en ontspannen.

Burgemeester Dominick Vansevenant

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is