"Meer dan groen” wordt “betaald met uw poen"

Op 14 december 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Financiën

Op de gemeenteraad van 14/12 keurde het huidige CD&V en Open VLD bestuur gezamenlijk een extra uitgave van maar liefst 2.5 miljoen euro goed in het kader van het personeelsbeleid. Dit komt bovenop de 800.000 euro die men reeds heeft uitgegeven in het kader van de benoeming van een algemeen directeur en andere managementfuncties. Dit waterhoofd aan extra personeel gaat zich niet vertalen in betere dienstverlening voor haar burgers.

Op een moment dat iedereen het met minder moet doen, gaat Keerbergen de tour de luxe op. Dit is een TOTAAL verkeerd signaal. In de toekomst zal er bijna evenveel geld vloeien naar de personeelskosten dan naar eigenlijke investeringen. Dit is nefast voor het Keerbergen van morgen. Er zal geen geld vloeien naar veiligere wegen, meer groen in de berm en meer blauw op straat,… Een gemeente moet haar dienstverlening garanderen en haar personeel alle middelen geven, maar dit is strooien met geld dat er niet is. Daarenboven zullen de nieuwe aanwervingen niet langer via een extern objectief bureau gebeuren (vorige legislatuur werd er samengewerkt met Vlaams overheidsorgaan Poolstok), maar binnenshuis (en dus ook mogelijks in de achterkamertjes) gebeuren.

Als we de financiële situatie van Keerbergen met buurgemeenten vergelijkt VOOR deze uitgaven zien we dat Keerbergen de hoogste schuldgraad torst en het meeste uitgeeft. Personeelskosten (en zeker de kost van het schepencollege (!)) behoren tot de hoogste van de omliggende gemeenten. Daarenboven vraagt Keerbergen ook nog eens het meeste belastingen van haar inwoners.

De gemeente wenst blijkbaar ook haar logo te wijzigen in een nieuwe huisstijl (opnieuw een uitgave waarvan het nut te betwijfelen is). N-VA Keerbergen stelt alvast voor de slogan “meer dan groen” te wijzigen in “betaald met uw poen”.

N-VA streeft een voorzichtige uitgavenpolitiek na met oog op duurzame investeringen. In tijden zoals deze is het de plicht van gemeenten om spaarzaam om te springen en waar nodig middelen terug te geven aan de burgers, want die kunnen ze zelf ongetwijfeld goed gebruiken. Vandaar dat we voorstellen de bijdragen op de personenbelasting te doen zakken naar 6.5% 5.9% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 577 naar 524. Daar heeft het gemeentebestuur de financiële ruimte voor, als ze geen gekke uitgaven doet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is