Geregistreerde criminaliteit Keerbergen

Op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Veiligheid
Crimi 2016

Een overzicht van de geregistreerde criminaliteit Keerbergen werd woensdag 19 april voorgesteld op de zonale veiligheidsraad. Keerbergen valt onder de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen doch deze cijfers zijn enkel voor onze eigen gemeente.

De cijfers van 2014-2015-2016 tonen een lichte daling van het totaal aantal feiten. In 2014 telden we 415 feiten, in 2015 421, in 2016 405. Het gros van de feiten vinden we terug bij de hoofdstukken Diefstal en afpersing, 159 -> 136, beschadiging van eigendom, 48 -> 62, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit, 51 -> 29 en drugs, 11 -> 57.

In 2011 telden we nog iets meer dan 500 criminele feiten. We kunnen dus stellen dat we sinds 2013 een sterke daling kennen van ongeveer 20%. Zie de grafiek voor meer details. 

De actieplannen van onze lokale politie spitsen zich toe op diefstal uit gebouwen, overlast, drugs en verkeersveiligheid. Deze werkterreinen krijgen extra aandacht in de dagdagelijkse werking. Een overzichtskaart van inbraken in gebouwen, zie bijlage, leert ons dat de keuze om te starten met het BIN Centrum, dan BIN Golf&Meer en daarna het BIN Kruisheide een correcte keuze was. Het gros van de inbraken zijn in het verleden gebeurd binnen de perimeter van deze 3 actuele buurtinformatienetwerken. Hopelijk is de combinatie van deze BIN's, het ANPR-cameranetwerk, preventieadvies en de versterkte wijkwerking een goed wapen tegen veelal Oost-Europese inbrekersbendes. Burgemeester Dominick Vansevenant is voorstander van extra camerabewaking op kritische plaatsen zoals het gemeenteplein, de dorpskern en de sporthal, "Bovendien zullen we stelselmatig het ANPR-cameranetwerk uitbreiden. Diefstalpreventieadvies is ook een middel dat effectief werkt, in onze politiezone zijn er relatief meer niet gelukte inbraken, we spreken dan over een poging vs een effectieve inbraak."

Druggerelateerde feiten zijn jammer genoeg aan een opmars bezig, dit is deels te verklaren door extra aandacht voor dit fenomeen. Het aantal controles in het verkeer op druggebruik is meer dan verdubbeld, sommige Keerbergse scholen zijn in 2016 onderworpen geweest aan verstrengd toezicht en onze recherche werkt hard om het, grotendeels softdrugs, probleem aan te pakken. “Ik heb wat drugs betreft een no pasaran cultuur, drugs hebben in Keerbergen geen plaats, ik tolereerde dit gisteren niet, vandaag niet en morgen niet”, laat de burgemeester ons weten. “Ik bedank onze korpschef en onze politiemensen uitdrukkelijk om met beide voeten op de grond te staan en om zich elke dag in te zetten om Keerbergen zo veilig mogelijk te houden”, vervolgt hij.

Zie detailgrafiek voor meer informatie.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is