CD&V Keerbergen duwt mensen dieper de armoede in

Op 23 februari 2021, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Gelijke kansen

Gemeente geeft zelf toe dat verhoging waterfactuur tot meer armoede leidt.

Op de gemeenteraad van 22/02 gaf Schepen van Welzijn, Liliane Goyvaerts, toelichting bij het jaarverslag over schuldbemiddeling onder impuls van het OCMW. Onder de algemene tendensen die worden opgemerkt bij de schuldbemiddeling wordt opgemerkt: “Door verhoging van taksen is de waterfactuur voor cliënten gestegen, zelfs bij afname van verbruik.”

Wat de schepen er echter niet bij zegt is dat ze zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de verhoging van deze waterfactuur. Zij heeft immers, samen met de andere gemeenteraadsleden van de CD&V voor de verhoging van deze belastingen (saneringsbijdrage op waterfactuur steeg met 250%). Het gemeentebestuur verkocht dit als een maatregel om water te besparen. De CD&V schepen geeft nu zelf toe dat mensen zelfs bij afnemend waterverbruik gepenaliseerd worden (iets wat de N-VA al langer opmerkte). Dit is geen ecologische maatregel maar een platte belastingverhoging die mensen in moeilijkheden dieper de penarie in duwt.

We zijn het dus volop eens met de schepen van Welzijn die haar eigen beleid onderuithaalt. N-VA Keerbergen hoopt dan ook dat deze belastingverhoging onmiddellijk wordt teruggedraaid. Fractieleider Dominick Vansevenant: “De gemeente doet nu niets anders dan mensen een financiële uppercut geven en vervolgens opmerken dat dat toch wel pijn doet. Dit kan en moet anders. In deze crisistijden moet een gemeente niet meer middelen vragen dan ze nodig heeft en deze goed inzetten. Deze belastingverhoging is niet fair, niet efficiënt en niet nodig. We zijn blij dat de CD&V dit nu ook begint in te zien.

Frank Van Nuffelen, die zetelt in het bijzonder comité voor de N-VA laat weten: “dit dossier is helaas emblematisch voor de politieke werking van ons OCMW. Ondanks het feit dat de OCMW-Raad en de gemeenteraad gefuseerd zijn is enige coherentie in het beleid ver te zoeken. Ik hou mijn hart vast wat dat betekent voor de mensen die door de coronacrisis meer dan ooit hulp nodig hebben”.

Inderdaad, op de gemeenteraad van 22 februari kon de schepen van Welzijn ook geen afdoende antwoord geven op wat er gebeurd is met de extra werkmiddelen die het OCMW van de federale overheid kreeg om de coronacrisis te bestrijden. Een ander aanslepend dossier, de bouw van sociale woningen in het Voorbroek, blijkt juridisch te rammelen aan alle kanten, ondanks de vele pogingen van N-VA raadslid Maarten Gabriëls om hier duidelijkheid in te scheppen.

De gemeente Keerbergen heeft nu meer dan ooit behoefte aan een goed functionerend vangnet om mensen in moeilijkheden te helpen. Vanuit de oppositie zal N-VA Keerbergen erover blijven waken dat gemeenschapsgeld correct geïnd wordt en wel vloeit naar de mensen die het nodig hebben.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is