Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 23 februari 2021, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Gelijke kansen

Gemeente geeft zelf toe dat verhoging waterfactuur tot meer armoede leidt. Op de gemeenteraad van 22/02 gaf Schepen van Welzijn, Liliane Goyvaerts, toelichting bij het jaarverslag over schuldbemiddeling onder impuls van het OCMW. Onder de algemene tendensen die worden opgemerkt bij de …

Op 16 december 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Financiën

Financiële analisten van Graydon en Euler Hermes voorspellen voor België na de Covid19-golven nog een extra golf, die van de faillissementen als gevolg van deze crisis. Ze voorspellen een toename van 26% wat echt een heel slecht cijfer is. Tijdens de gemeenteraad van december 2020 stelde Dominick …

Op 14 december 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Financiën

Op de gemeenteraad van 14/12 keurde het huidige CD&V en Open VLD bestuur gezamenlijk een extra uitgave van maar liefst 2.5 miljoen euro goed in het kader van het personeelsbeleid. Dit komt bovenop de 800.000 euro die men reeds heeft uitgegeven in het kader van de benoeming van een algemeen directeur …

Op 23 oktober 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur

In de conceptnota van Vlaams Minister Bart Somers om tot een doorgedreven regiowerking en meer bestuurskracht te komen voor de lokale besturen wordt het werken aan onderling vertrouwen en het rationaliseren van het lokaal beleidslandschap sterk naar voor geschoven. De Vlaamse overheid ondersteunt …

Op 12 maart 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Gezondheid, Informatie en communicatie

Oppositiepartijen Groen en N-VA roepen het gemeentebestuur op om de gemeenteraad van 23 maart uit te stellen. Dit heeft uiteraard alles te maken met de verspreiding van het Corona-virus in onze contreien. “Dit gemeentebestuur heeft andere katten te geselen dan het voorbereiden van een …

Op 18 februari 2020, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Informatie en communicatie

Tijdens de Gemeenteraadszitting van 17 februari werden op voorstel van de N-VA-fractie grondige wijzigingen aangebracht in het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad. Inwoners kunnen zich met een verzoekschrift nu opnieuw richten tot alle Gemeentelijke Organen. “We zijn verheugd dat de …