Blikvangers

 • Beheersplan heimolen goedgekeurd

  “Respect voor ons Keerbergse erfgoed” Agentschap onroerend erfgoed keurt het beheersplan voor de Keerbergse heimolen goed. Vanaf nu is onze heimolen ZEN-erfgoed geworden, t.t.z. Erfgoed Zonder Economisch Nut. Dat wil zeggen dat de eigenaar of de beheerder geen opbrengst of nut heeft bij het gebruik en beheer ervan. Deze definitieve goedkeuring is goed nieuws op 2 vlakken. “Ten eerste kunnen we hiermee subsidies aanvragen tot 25.000 EUR en dit elk jaar, ten tweede is dit beheersplan 20 jaar geldig. Het doel van de opmaak van dit beheersplan is het maalvaardig behoud van de molen, met de financiële steun van erfgoedpremies”, zegt Dominick Vansevenant (N-VA), burgemeester. De heimolen is momenteel in onderhoud aan de basis. De volgende stappen zijn de vernieuwing van de trap en de wieken. “Bedoeling is altijd geweest om de heimolen meer dan alleen maar cosmetisch te renoveren, maar er een echte maalvaardige molen van te maken bestand tegen de tand des tijds. We tonen hiermee respect voor ons erfgoed.”, gaat de burgemeester verder.
 • werelddierendag

  4 oktober: Werelddierendag, verwen ze eens extra!

  Dierendag (ook: Werelddierendag) is een dag die wereldwijd op de agenda staat als een moment waarop extra aandacht wordt besteed aan de dieren. Dierendag valt jaarlijks op 4 oktober. De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van Sint Franciscus van Assisi (4 oktober). Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.
 • Catalaanse vlag

  N-VA Keerbergen hijst de Catalaanse vlag op 1 oktober

  "N-VA Keerbergen hijst Catalaanse vlag” Catalonië schrijft op zondag 1 oktober 2017 geschiedenis door een onafhankelijkheidsreferendum te organiseren in weerwil van het centrale Spaanse gezag. De straten van de hoofdstad Barcelona liepen de afgelopen weken vol met vredelievende burgers die het recht op zelfbeschikking van Catalonië opeisen. Ze genieten onze volle steun. Ze zijn een voorbeeld voor Vlaanderen. “Het autonomiestreven is door de jaren heen altijd aanwezig geweest in Catalonië, dankzij de fiere eigen taal en cultuur. Door de jarenlange onderdrukking vanuit Madrid is dat streven alleen maar versterkt. De regio heeft nu wel veel bevoegdheden, toch hebben veel Catalanen nog het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt door de centrale regering in Madrid. En dat terwijl ze wel voor de meeste inkomsten in de Spaanse schatkist zorgen.”, zegt Johan Segers, voorzitter van N-VA Keerbergen. De regionalistische en nationalistische Catalaanse partijen van links en rechts hebben daar vooral de laatste jaren handig op ingespeeld door de droom van een eigen onafhankelijke staat nieuw leven in te blazen. De voormalige Minister-president Artur Mas verwoordde het als volgt: “We willen stemmen. We willen stemmen om over onze eigen toekomst te kunnen beslissen en hoe we het best de noden van onze burgers kunnen beantwoorden. We laten ons niet leiden door de wens om beter te zijn dan de anderen, maar door de wens om zelf beter te worden.” “Alle mogelijke gelijkenissen met Vlaanderen zijn niet louter toevallig. Daarom hijsen we zondag de Catalaanse vlag naast de Vlaamse tijdens onze jaarlijkse brunch. Zondag 1 oktober 2017 zal de geschiedenis ingaan als belangrijke dag, wat de gebeurtenissen en eventuele uitslag ook zullen zijn.”, besluit de voorzitter. N-VA Keerbergen betuigt zijn volle steun aan het Catalaanse volk voor zijn moed in zijn onafhankelijkheidsstreven en hijst daarom tijdens de jaarlijkse brunch de Catalaanse vlag.
 • Terug naar school!

  Terug naar school, wees voorzichtig onderweg.
 • Succes met de examens!

  N-VA Keerbergen wenst alle studenten succes met de examens!
 • 22 maart 2016 herdacht

  22 maart 2016 herdacht

  Herdenk vandaag met ons de aanslagen van 22 maart 2016. Wij zijn verbonden in weerbaarheid.

Nieuws

Op 14 januari 2018, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Financiën

Toespraak Nieuw op ’t plein 14 januari 2018 Beste dames en heren, beste vrienden, beste collega’s, beste Keerbergenaren. Ik hoorde Frank Deboosere op de radio vrijdag, hij heeft vandaag de meest heldere dag van de laatste maand beloofd. We zijn heel blij in ieder geval dat het niet regent en dat we …

Gemeenteraad december 2017 – belangrijke beslissingen Aanpassing overeenkomst met KA Atheneum Keerbergen om op basis van nog betere afspraken extra sportmogelijkheden te kunnen aanbieden, een win-win is hier overduidelijk. Subsidies jeugdbewegingen – het gemeentebestuur kent een aantal …

Op 19 december 2017, over deze onderwerpen: Efficient bestuur, Sport

Minister van sport Philippe Muyters (N-VA) kent een subsidie van 280.626 EUR toe aan Keerbergen voor de realisatie van een kwalitatief hoogstaand kunstgrasveld voor de Hockey Tigers en de uitbreiding van de gyminfrastructuur voor de Gympies. Beide projecten zullen dus uitgevoerd kunnen worden in …